Gastroenterologia Praktyczna, 4/2016

 • Zwężenia dróg żółciowych: uwagi na temat diagnostyki i postępowania
 • Niedożywienie: markery laboratoryjne vs. ocena stanu odżywienia 
 • Zaburzenia funkcji wątroby w chorobach reumatologicznych
 • Ferrytyna – strategia diagnostyczna dla wysokich stężeń osoczowych
 • Nadzór kolonoskopowy po usunięciu polipów jelita grubego – nowe wytyczne
 • Przywrócenie właściwego składu jelitowej flory bakteryjnej w leczeniu celiakii
 • Eozynofilowe zapalenie żołądka i przełyku u 6‑letniego chłopca
 • Niedobór kwaśnej lipazy lizosomalnej
 • Nie wszystko złoto, co się świeci
 • Nadciśnienie płucne u pacjentki z powiększoną wątrobą
 • Zgoda pacjenta na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Prezentacja teorii i orzecznictwa

 

 

Cena: 22.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 3/2016

 • Diagnostyka obrazowa jelita cienkiego: aktualności
 • Jak rozpoznawać i leczyć zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego – fakty i mity
 • Rak żołądka: w jaki sposób możemy zmniejszyć częstość występowania tej choroby?
 • Torbielowaty nowotwór neuroendokrynny trzustki – aspekty praktyczne
 • Przerzut raka wątrobowokomórkowego do łopatki po transplantacji wątroby
 • Młoda kobieta ze zmianami torbielowatymi w trzustce
 • Pierwotny chłoniak grudkowy dwunastnicy
 • Powietrze w ścianie jelitowej i jamie otrzewnej bez konieczności wzywania chirurga
 • Elastografia ultrasonograficzna – sztywność wątroby niejedno ma imię
 • Prawo lekarza do odstąpienia od wykonywania czynności zawodowych. Klauzula sumienia

Ten numer jest dostępny, tylko w wersji elektronicznej

Cena: 22.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 2/2016

 • Artykuł przeglądowy: potencjalne mechanizmy działania ryfaksyminy w leczeniu postaci biegunkowej zespołu jelita nadwrażliwego
 • Znaczenie badania histopatologicznego w rozpoznawaniu choroby refluksowej przełyku
 • Diagnostyka i leczenie encefalopatii wątrobowej u chorych z marskością wątroby; rekomendacje EASL i AASLD
 • Rola endoskopii w diagnostyce i leczeniu chorych z marskością wątroby
 • Cholangiopankreatoskopia – aktualne zastosowanie w chorobach dróg żółciowych i trzustki
 • Zdwojenie żołądka – rzadka przyczyna bólu brzucha u dzieci
 • Opóźnione krwawienie do jamy otrzewnej po terapeutycznej paracentezie
 • Dekslanzoprazol w leczeniu przewlekłego kaszlu jako pozaprzełykowego objawu choroby refluksowej przełyku
 • Zespół tętnicy krezkowej górnej
 • Pojęcie zdarzenia medycznego na przykładzie orzeczeń Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Cena: 22.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 1/2016

 • Jakość w kolonoskopii 
 • Artykuł przeglądowy: potencjalne mechanizmy działania ryfaksyminy w leczeniu nieswoistych chorób zapalnych jelit 
 • Znaczenie kwasu ursodezoksycholowego w leczeniu niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby 
 • Rozpoznawanie i leczenie raka wątrobowokomorkowego – rekomendacje Sekcji Hepatologicznej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii 
 • 31-letnia kobieta z wadą rozwojową trzustki i torbielą przewodu żółciowego wspólnego
 • „Marskość wątroby” u dotychczas zdrowego 68-letniego mężczyzny 
 • Czy jest już czas na zmianę nazwy pierwotnej marskości żółciowej wątroby?
 • Wieloogniskowa choroba Leśniowskiego-Crohna 
 • Gastroenterologia Pediatryczna – pytania i odpowiedzi 
 • Prawny zakres tajemnicy lekarskiej

 

Cena: 22.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 4/2015

 • Aktualne informacje na temat niedokrwienia okrężnicy: najnowsze doniesienia i postępy
 • Nadzorowanie w kierunku pozajelitowych nowotworów złośliwych u pacjentów z IBD
 • Postępowanie w przypadku niedokrwistości w nieswoistych chorobach zapalnych jelit
 • Nieceliakalna nadwrażliwość na gluten
 • Świąd skóry w przewlekłych chorobach wątroby
 • Pasożyty jelitowe – kiedy podejrzewać, jak diagnozować?
 • Półpasiec u nastolatki z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego
 • Gastroenterologia Pediatryczna – pytania i odpowiedzi
 • Prawne aspekty zaordynowania przez lekarza leku niedopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Warto przeczytać
 • Program edukacyjny – Gastroenterologia Praktyczna

 

Cena: 18.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 3/2015

 • Kliniczne zastosowanie biomarkerów w nieswoistych zapaleniach jelit
 • Zastosowanie technik obrazowania minimalizujących ekspozycję na promieniowanie jonizujące w diagnostyce nieswoistych chorób zapalnych jelit
 • Leki nowej generacji w terapii nieswoistych chorób zapalnych jelit
 • Ektazje części przedodźwiernikowej żołądka
 • Odcinkowe zapalenie jelita grubego związane z uchyłkami
 • Dekslanzoprazol o zmodyfikowanym uwalnianiu – inhibitor pompy protonowej nowej generacji
 • Rzadka przyczyna niedokrwistości u młodej kobiety z przewlekłym zapaleniem trzustki – opis przypadku oraz przegląd piśmiennictwa
 • Gastroenterologia Pediatryczna – pytania i odpowiedzi
 • Ochrona danych osobowych w podmiocie leczniczym
 • Warto przeczytać
 • Program edukacyjny – Gastroenterologia Praktyczna

 

Cena: 18.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 2/2015

 • Zespół rozrostu grzybiczego jelita cienkiego
 • Endoskopowe leczenie łagodnych zwężeń dróg żółciowych
 • Rak wątrobowokomórkowy: nieinwazyjna diagnostyka w świetle aktualnych rekomendacji
 • Wskaźniki jakości w endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej – wytyczne Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Towarzystwa Chirurgów Polskich
 • Śluzowy nowotwór torbielowaty trzustki − aspekty praktyczne
 • Kalprotektyna kałowa jako nieinwazyjne narzędzie do różnicowania organicznych i czynnościowych chorób przewodu pokarmowego
 • Chłoniak z komórek płaszcza (MCL) w przewodzie pokarmowym – trudności terapeutyczne
 • Gastroenterologia Pediatryczna
 • Omówienie prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącego zranień ostrymi narzędziami stosowanymi podczas udzielania świadczeń zdrowotnych
 • Warto przeczytać
 • Program edukacyjny – Gastroenterologia Praktyczna

 

Cena: 18.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 1/2015

 • Zaklinowanie kału
 • Aktualizacja zaleceń dotyczących badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego: najnowsze doniesienia i obserwacje
 • Heterotopia żołądkowa w proksymalnym odcinku przełyku – patogeneza, znaczenie kliniczne i leczenie
 • Interwencyjne leczenie martwicy trzustki
 • Vedolizumab – nowy sposób biologicznego leczenia nieswoistych zapaleń jelit
 • Miejsce alweryny w leczeniu chorób przewodu pokarmowego
 • Choroba Castlemana – opis przypadku
 • Gastroenterologia Pediatryczna

 

Cena: 18.01 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 4/2014

 • Popromienne zapalenie jelit
 • Nieswoiste choroby zapalne jelit – środowisko pociąga za cyngiel
 • Infekcyjne zapalenie jelit
 • Przydatność diagnostyczna kopromarkerów w wybranych chorobach jelit
 • Rola mikroflory w regulacji osi mózgowo-jelitowej
 • Terlipresyna w leczeniu zespołu wątrobowo-nerkowego
 • Inwazyjna aspergiloza u chorych z marskością wątroby
 • Gastroenterologia Pediatryczna – pytania i odpowiedzi

 

 

 

Cena: 18.00 PLN

Gastroenterologia Praktyczna, 3/2014

 • Interwałowe raki jelita grubego: czym są i dlaczego występują
 • U których pacjentów z eozynofilowym zapaleniem przełyku (EoE) zastosować dietę elementarną alternatywnie wobec innych form leczenia?
 • Wskaźniki jakości w endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego – wytyczne grupy roboczej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
 • Procesy immunologiczne w patogenezie nieswoistych chorób zapalnych jelit – implikacje terapeutyczne. Vedolizumab jako nowe podejście do leczenia biologicznego
 • Zakażenie Clostridium difficile – diagnostyka i leczenie
 • Endometrioza przewodu pokarmowego – niedoceniany problem kliniczny
 • Czy cystogastrostomia endoskopowa jest bezpieczną metodą leczenia torbieli trzustki? Opis przypadku i przegląd literatury

Cena: 18.01 PLN